Oplevede Guds kald til profet som ung, men det er først inden for de seneste år, at Gud har gentaget og stadfæstet sit kald. Gitte har mest beskæftiget sig med undervisning, coaching, forkyndelse og formidling af lægedom til sjæl og sind i hendes professionelle virke og i kirkeregi. Gittes største passion er at skabe forandring…

Dorthe har været lovsangsleder i over 20 år og bringer et salvet, profetisk gudsnærvær til gennembrud. Blev i 2012 kaldt ud som profet af en internationalt anerkendt profet og begyndte at virke heri. Hun er certificeret John Maxwell Teammember (speaker og Coach) og underviser både nationalt og internationalt. Dorthes passion er at udruste, opbygge og…

Kom til Danmark som missionær fra USA efter et Guds kald i et åbent syn som 19-årig. Sammen med sin kone, Janne, har de pioneret Ribe Huskirke og den landsdækkende fornyelsesweekend, Tres Dias Danmark. Tracy er apostolsk seer-profet, underviser, vægter og bønnekriger, der baner vejen for vækkelse. Han er særligt passioneret for at se folk…

Leder Frikirken Kairos, Vejle, med sin mand, Kristian. Her virker hun med profetisk lovsang & tilbedelse, forkyndelse, samtaler, forbøn & udfrielse. Det profetiske virke er en naturlig del af hverdagen; at høre Guds tale og vandre heri. Hun oplevede i foråret 2019, at Gud gennem to profeter kaldte hende ud som profet. Lenes passion er…

Begyndte at prædike som 18- årig og har tjent som forkynder, underviser og hyrde lige siden. Kaldet som profet af Gud i 1999, hvor efterfølgende flere internationale profeter kaldte ham ud i tjenesten. I 2011 blev han – sammen med hustruen Lene – initiativtager til Frikirken Kairos, hvor de som præstepar sammen brænder for at…

Apostolic Prophet, Denmark

Blev kaldet til profet som 7 årig ved Guds hørbare stemme, men trådte først ud i kaldet som 21-årig. Har været forkynder og profet til den lokale kirke i over 25 år, bygget bibelskole og rejst som profetisk forkynder både nationalt og internationalt. I januar 2019 pionerede hun NPAN og Dansk Profetisk Apostolsk Råd. Tjener…